منقطع

سرگذشت‌نامه یک مخلوق

منقطع

سرگذشت‌نامه یک مخلوق

۱ مطلب با موضوع «شاعرانه» ثبت شده است

معرفت

میم کاف | جمعه, ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

_فرستاد که:

هر کِه در عشق سَر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه یِ کوه تحمل دارند

_ادامه دادم:

مرد رَه باش که نامرد فراوان است و

همه در روزِ خوشی سخت تَوَصُّل دارند

دامن آلوده مکن، گرچه فراهم باشند

پله هایی که به سَر بادِ تجمُل دارند

پس نصیحت کُنَمَت، گوش فرا دِه ای دوست

چه حقیرند کسانی که تَبَختُر دارند

14نور گرفتند سَرِ رشته یِ عشق

گوشه چَشمی ست به آنان که توسل دارند..

  • میم کاف